EMC Solution Fejlesztő és Tanácsadó Kft.

Villamos vontatás

A nagyvasúti villamos vontatással kapcsolatosan vállaljuk a szükséges vontatási transzformátor-teljesítmény meghatározását, illetve a tápszakaszok feszültségesésének számítását az aktuális vonatmeneteket figyelembe vevő menetdinamika alapján.

Az alállomási vontatási transzformátor teljesítményének számítása során figyelembe vesszük a tápszakaszo(ko)n menetrend alapján közlekedő vonatok aktuális teljesítmény-igényét, amelynek időbeni összegzésével meghatározható a vonatkozó előírások alapján a szükséges transzformátor teljesítmény mind normálüzemben, mind szükségüzemben egyaránt.

Az átlagos teljesítmény-igény az idő függvényében 
5, 15 és 120 percre átlagolva

A tervezés és üzemvitel szempontjából kulcsfontosságú jellemző a tápszakaszok feszültségesése. A feszültségesés számítás is az aktuális vonatforgalom figyelembevételével történik. A számítások során figyelembe kell venni, hogy a vonatok mind időben, mind térben változó terhelésként jelennek meg a tápszakaszon.  Eredményként meghatározható a vizsgált tápszakasz feszültségesésének időbeli változása.

A vizsgált tápszakaszon fellépő maximális 
feszültségesés értéke az idő függvényében

A feszültségesés értékek összehasonlítandóak a vonatkozó vasúti előírások megengedett értékeivel (pl. Δ Umax1 és ΔUmax2).

A fentieken túlmenően vállaljuk a villamos vasút indukáló hatásának számítását a környező vonalas létesítményekben (távközlő vonalak, csővezetékek, kerítések, villamos hálózatok).