EMC Solution Fejlesztő és Tanácsadó Kft.

Villamos és mágneses terek

Az elektromágneses erőterek élettani hatására vonatkozó előírásokat és az egészségi határértékeket az Egészségügyi Világszervezet (WHO) erre szakosított szervezetének, az ICNIRP (Nem Ionizáló Sugárzás Védelmi Bizottsága) által kiadott Irányelv adja meg.

Az Európai Unióban az ICNIRP Irányelven alapuló és azzal megegyező határértékeket tartalmazó „Tanácsi Ajánlás 1999. július 12: Az elektromágneses terek lakosságra vonatkozó expozíciós határértékeire (0 Hz-től 300 GHz-ig) 1999/519/EC” dokumentum a mértékadó.

A fenti nemzetközi Irányelvekkel megegyezően a 63/2004. VII. 26 ESzCsM rendelet a lakosságra tartós (napi 24 órára) 100 μT mágneses indukciót (B) valamint 10 kV/m villamos teret enged meg.

Cégünk vállalja mind lakossági, mind ipari környezetben a mágneses és villamos terek mérését, szakvélemény kiadását, megoldási javaslat készítést a terek csökkentésére vonatkozóan.